Gamma (38)

e. Van Vivaldi 1286
u. Rafaels Gina (38) e. Skovens Rafael 1337