Thalamus

e. Tesla
u. Sicca (36) e. Franklin (Fierce-S) 95472

2022-06-21
Domare Christina Olsson tycker att Thalamus är välproportionerlig, men ännu ung i kroppen. Han har en vägvinnande och rörlig skritt, en framåtgripande och väl undersatt trav samt en väl undersatt, stor galopp. Poängen räckte hela vägen fram till diplom med 48 poäng fördelat på 8-7-8 8,5-8,5-8.